Įstatyminės sąlygos

Miško savininko teisės ir pareigos numatytos nacionaliniame Miškų įstatyme. Pagal šį įstatymą Lietuvoje mišku laikomas „ne mažesnis kaip 0,1 hektaro žemės plotas, apaugęs medžiais, kurių aukštis natūralioje augavietėje brandos amžiuje siekia ne mažiau kaip 5 metrus […]“

Remiantis šiuo įstatymu, ilgalaikė miško eksploatacija numato miškų priežiūrą ir jų naudojimą atlikti tokiu būdu ir tokia apimtimi, kad jų biologinė įvairovė, produktyvumas, sugebėjimas regeneruotis, gyvybiškumas bei potencialas būtų ilgą laiką išlaikomi, kad šiuo metu ir ateityje ekologinių, ekonomiškų ir visuomeninių funkcijų būtų paisoma, nepažeidžiant kitų ekosistemų. Mišką eksploatuojant ypač  svarbu atsižvelgti į ilgalaikį miškotvarkos periodą ir bet kuriuo atveju esančiuose planuose numatyti tai, kad miškas būtų naudojamas, laikantis miškotvarkos tikslų ir ilgam laikui išlaikant jį būsimoms kartoms.