Kas žinotina apie mišką

Trečdalis Lietuvos teritorijos dengia miškai. Apie milijoną hektarų sudaro valstybinės reikšmės miškai. Privatūs miškai Lietuvoje apima apie 40% miško žemės ploto. Didžiausius plotus Lietuvoje užima pušynai, t.y. apie 718 tūkst. ha plotą.
2014 m. Lietuvos miškuose iškirsta 7,6 mln. m³ medienos, t. y. šiek tiek daugiau nei 2013 m. Miškininkystės ir medienos ruošos sektoriuje Lietuvoje dirba apie 12000 darbuotojų.