Miško funkcijos

Įvairiapusiai tarpusavio ryšiai tarp gyvūnijos ir aplinkos vadinami ekosistema. Sveikos miško ekosistemos duoda ne tik maistą ir žaliavas, bet ir reguliuoja klimatą, saugo nuo potvynių, leidžia klestėti biologinei įvairovei bei teikia vietą turizmui ir poilsiui.
Be ekologinės ir visuomeninės paskirties, miškai, kaip atsinaujinančios medienos tiekėjas, tiek energetiniame, tiek ir medžiagų perdirbimo sektoriuje įgauna vis didesnę reikšmę.
Tyrimais nustatyta, kad naudojant medieną kaip statybinę medžiagą susidaro geresnis CO₂-balansas nei kad ji liktų gulėti nenaudojama miške. Šis efektas susidaro dėl to, kad, viena vertus, naudojant medieną reikia pagaminti mažiau plastiko, betono arba metalo, o kita vertus, miškas turi vėl ataugti ir jis tvariai sugeria CO₂. Kol nenukertama daugiau medienos negu kad priauga naujo miško, tol medienos kaip statybinės medžiagos naudojimas yra svarbus indėlis į klimato apsaugą.