Supplier Code of Conduct

Stora Enso tikisi iš savo prekybos partnerių ir tiekėjų, kad jie laikytųsi Stora Enso elgesio normų bei visuotinės atsakomybės ir verslo etikos direktyvų.

Kodėl buvo sukurtas Stora Enso Elgesio taisyklių kodeksas tiekėjams?

Daugelis įmonių dabar supranta apie žmogaus teisių ir bendrųjų teisinių nuostatų pažeidimų riziką ir drauge numato galimybę aktyviai dirbti, siekiant apsaugoti žmogaus teises ir laikytis teisinės sistemos. Juk žmogaus teisių apsauga ir įstatymų laikymasis paprastai padidina patrauklumą investuotojams ir darbuotojams. Dėl to įstatymų laikymasis ir dėmesys žmogaus teisėms yra sąlyga patekti į rinką. Todėl, pvz., privatūs pirkėjai arba perkančiosios organizacijos pirkdamos prekes ir paslaugas vis labiau pabrėžia žmogaus teisių laikymosi sąlygą. Tai ypač aktualu Stora Enso tiek dėl gausios vartojimo prekių klientūros, tiek, kita vertus, dėl finansinių investuotojų, kuriems gamybos proceso tvarumas yra būtina sąlyga priimant investicinius sprendimus.
Atsižvelgiant į tai, auga įmonių skaičius, kurioms aktualios žmogaus teisės ir apskritai teisinių reikalavimų laikymosi klausimai. Dauguma įmonių įsipareigoja laikytis tam tikrų jų pačių, jų pramonės šakos ar tarptautinių organizacijų parengtų standartų. Tačiau dėl globalizacijos ir lengvesnės prieigos prie informacijos užsienyje veikiančios įmonės yra labiau stebimos pilietinės visuomenės ir valdžios institucijų. Todėl jos savo veiksmus savanorišku principu vis labiau grindžia teisinių reikalavimų laikymosi standartais. Šie standartai dažnai susiję ne tik su pačių sutartį pasirašiusiųjų asmenų verslo veikla, bet jie taip pat įpareigoja perduoti principus verslo partneriams, ypač tiekėjams.
Stora Enso Supplier Code of Conduct (Tiekėjo elgesio kodeksas) yra bendrasis dokumentas, kuriuo mes vadovaujamės palaikydami santykius su tiekėjais visame pasaulyje. Dokumentas pasižymi netgi tam tikru lankstumu, siekiant, kad jame išdėstyti įpareigojimai galėtų būti traktuojami atsižvelgiant į kiekvieną konkrečią situaciją. Ypač kreipiamas dėmesys į teisinių įsipareigojimų laikymąsi ir tik tada, kai atitinkamas teisinis reglamentavimas neegzistuoja, viršenybę turi Stora Enso Supplier Code of Conduct nurodymai. Manome, kad žemyninėje Vakarų Europoje nacionaliniai teisiniai nuostatai daugeliu atvejų atitinka mūsų tvarumo reikalavimus ar netgi yra dar griežtesni. Tačiau ir tokiais atvejais mes laukiame iš savo tiekėjų patvirtinimo, kad jie laikysis šių įstatymiškai numatytų sąlygų.

Žemiau pateiktos nuorodos duoda daugiau informacijos apie mūsų tiekėjų elgesio kodeksą.

» Elgesio kodeksas tiekėjams
» Geriausios praktikos vadovas tiekėjams (EN)
» Atsakingos verslo praktikos pagrindai (EN)