Stačiojo miško pirkimas

Stora Enso perima už Jus Jūsų miško vadybos reikalus ir, bendradarbiaudama su atrinktomis medienos kirtimo bei transporto firmomis, rūpinasi visa mediena bei atitinkamomis miškininkystės priemonėmis – nuo profesionalaus ir tvaraus kirtimo iki išvežimo. Žemiau esantis paveikslėlis vaizduoja Stora Enso pasiūlyme numatytą stačiojo miško pirkimo procesų eigą.

1.  Kontaktas su Stora Enso
Viskas prasideda nuo pirmojo pašnekesio.
2. Lokalizuoti mišką arba norimą naudoti plotą
Po pirmojo konsultacinio pašnekesio mes apsilankysime drauge su Jumis Jūsų miške. Mes taip pat mielai padėsime nustatyti miško sklypo ribas, atlikti administracines procedūras bei organizuoti medienos išvežimą.
3. Įvertinti miško būklę
Nustatomos medžių rūšys, medienos atsargos, vidinis ir išorinis miško kelių išsidėstymas.
4. Planuoti miško priežiūros ir apsaugos priemones
Po pirmosios inventorizacijos Stora Enso drauge su Jumis parengia eksploatavimo planą, kuris atitinka Jūsų koncepciją.
5. Įgyvendinti miško priežiūros ir apsaugos priemones
Stora Enso kartu su pasirinktomis miško kirtimo įmonėmis rūpinasi visu pagal reikalavimus nukirstu medienos derliumi bei miško priežiūros ir apsaugos priemonėmis. Miško paslaugų įmonė gali būti parinkta pagal Jūsų pageidavimą. Jūs galite ir pats dalyvauti taikant miško priežiūros priemonėse.
6. Išvežti medieną
Stora Enso rūpinasi, bendradarbiaudama su parinktomis transporto įmonėmis, tuo, kad nukirsta mediena būtų iš miško išgabenta laikantis nustatytų reikalavimų. Padarinė apvalioji mediena paprastai išvežama iš miško sunkvežimiu į mūsų lentpjūvę. Papildomi medienos produktai, kurie negali būti apdoroti mūsų lentpjūvėse, pavyzdžiui, biomasė, popiermedžiai arba susmulkinta mediena, perparduodami kitiems pirkėjams (pvz., popieriaus ir plokščių pramonei).
7. Skaidrus medienos išvežimas bei apskaita
Jūs galite pasinaudoti mūsų Web-duomenų banku, kuris Jums leis pažvelgti į matavimo duomenų protokolus. Visi matavimo duomenų protokolai FHP-duomenų pasikeitimo formatu (Forst Holz Papier) Jums prieinami per šią Web-platformą.
8. Gauti pinigus už parduotą medieną
Už pristatytą medieną sumokama pagal iš anksto sutartas kainas po medienos išmatavimo, tūrio nustatymo bei jos kokybės patikrinimo, padarant pavedimą į Jūsų banko sąskaitą.